Kort voor de kerstsluiting mochten we nog een kleine partij showroom-monsters maken voor één van de beste machinale timmerbedrijven van Nederland. Zij zijn hun showroom-faciliteiten fors aan het uitbreiden en maken sinds enige tijd gebruik van Steenhouwerij van der Made voor de toelevering van hun raam- en deurdorpels. Met name de deurdorpels zijn zeer gedetailleerd en worden ten alle tijde gemaakt met verhoogde neuten en een dubbele waterkering. Uiteraard krijgt de showroom van de klant extra uitstraling met de ingehakte duveljager. Er en is er gekozen voor verschillende uitvoeringen van hardsteen raamdorpels: zo kunnen de klanten kiezen voor gezoet, geschuurd en gefrijnd en voor volledig gefrijnd met opstaande neuten voor het inmetselen van de raamdorpels.

Bent u ook geïnteresseerd in showroom-monsters? Neem dan contact op met ons via info@steenhouwerijvandermade.nl.

 

Deurdorpel met verhoogde neuten en dubbele waterkering

Deurdorpel met verhoogde neuten en dubbele waterkering